ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η εταιρεία από το 2008 στεγάζεται στις νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της, στις Αχαρνές Αττικής. Εκεί στεγάζονται τα γραφεία, οι αποθήκες και οι παραγωγικοί χώροι της εταιρείας.

Οι εγκαταστάσεις, επιφάνειας 2.000 τ.μ. έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις της τρέχουσας νομοθεσίας και των ορθών παρασκευαστικών πρακτικών.

Επιπλέον, επιτρέπουν τη βέλτιστη οργάνωση των αποθεμάτων και εργονομία στην εργασία.

Οι συνθήκες των χώρων παραγωγής και αποθήκης παρακολουθούνται με καθορισμένο πρόγραμμα.

Ο εγκατεστημένος εξοπλισμός της εταιρείας, που ανανεώνεται και αναβαθμίζεται συνεχώς, εξασφαλίζει την κάλυψη των αναγκών των πελατών της στα παραγόμενα είδη, με ταχύτητα, σταθερότητα και αξιοπιστία.