Κατηγορίες

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η εταιρεία μεταφέρθηκε των Ιανουάριο του 2008 στις νέες σύγχρονες ιδιοκτήτες εγκαταστάσεις της.

Το  νέο κτίριο 2.000τ.μ είναι άψογα προσαρμοσμένο στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και στους κανόνες που προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Χώροι αποθήκευσης ημιέτοιμων και έτοιμων προϊόντων, παραγωγής και έλεγχου (χημείο), είναι κατασκευασμένα με σκοπό την πιο καλή, πιο άμεση και πιο ασφαλή εξυπηρέτηση των πελατών μας...