ΠΟΙΟΤΗΤΑ

  Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της ΒΙΟΛΕΤΤΑ Μ. ΕΠΕ δεσμεύονται στην ποιότητα. Η ικανοποίηση των απαιτήσεων και προσδοκιών των πελατών, η προσήλωση στη συνεχή βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών και η τήρηση προδιαγραφών και απαιτήσεων, είναι διαρκείς στόχοι της εταιρείας.

   Η Βιολέττα Μ. ΕΠΕ διατηρεί Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2015 για το σύνολο της δραστηριότητάς της, ενώ έχει και πιστοποίηση για το Σύστημα Ορθών Παρασκευαστικών Πρακτικών για Καλλυντικά κατά το πρότυπο ISO 22716:2007.

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.